בחזרה מאילת באוטו...

בחזרה מאילת באוטו במקום טיסה , 3 וחצי שעות של נוף מדהים

זמן הרהורים בכמה אהבה יש בעבודה שלי להצחיק קהל צמא

בשעה אחת, שעה אחת ליום, מטעינה את כולנו והופכת אותנו לישות אחת מאוחדת... איזה עבודה יש לי... שעה ביום. כאן עם עריית חיפה מחזור שני המדהים.

לבריאות שההומור מביא, ולהסיק מזה שהצלילות שהצחוק מביא


Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square