אור יהודה מתמוגגת מצחוק...

אור יהודה עכשיו איתי בהופעה לפני החג 500 עובדי הערייה ברשות ראש העיר, אישה, ליאת שוחט, עם רשימת השיגים מדהימה, צחקנו מספיק שאני מקווה שלא יהיה להם כוח לנקות לפסח.. להחליט להתארח וזהו..


Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts